Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

BAGY CAT s.r.o.

Neumannova 1453/28

Praha 5 Zbraslav

156 00

IČO: 29052785

DIČ: CZ29052785

Dodavatel je plátcem DPH. (dále jen "dodavatel")   

Doručovací adresa:

Lucie Strapková, Michal Strapek

Lidická 9a, 787 01 Šumperk

Kontaktní údaje

Telefon: +420 775 780 498

info@kocicistromy.cz

Výroba:

Bludov u Šumperka

Pozn.: Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 48 hodin, maximálně však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

2224151309/0800    ČESKÁ SPOŘITELNA

1. OBJEDNÁVKA VÝROBKU

Seznam dosavadních výrobků (kočičích stromů) na stránkách www.kocicistromy.cz je běžně dodávaným výrobkem, naší firmy.

Potencionální zákazník osloví naší firmu buď telefonicky 775 780 498 ,nebo přes mail info@kocicistromy.cz s poptávkou o výrobek KOČIČÍ STROM, my mu do 2 až 3 dnů odpovíme a zároveň zašleme v příloze mailu dotazník, který slouží k vyplnění všech potřebných informací, přání, jak by měl ORIGINÁLNÍ strom vypadat. Jakmile potencionální zákazník vyplní dotazník, zašle nám jej vyplněný zpět na náš email, po té, bude vytvořena NEZÁVISLÁ KALKULACE a nyní už záleží, zda pot. zákazník potvrdí objednávku, či nikoliv.

Pokud již zákazník  souhlasí s kalkulací jeho, KOČIČÍHO STROMU šitého na míru, dle vepsaných požadavků v dotazníku, bude mu zaslán mail ohledně složení 50% ceny z celkové částky KOČIČÍHO STROMU, spolu s číslem účtu,VS a dalšími potřebnými údaji.

Zákazník si může vybrat, zda si zvolí formu úhrady v HOTOVOSTI  (50% záloha a DOPLATEK KOČIČÍHO STROMU při instalaci), nebo formou SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE)

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ je dohodnut individuálně, za podmínky maximálně pěti splátek, s celkovým navýšením 10% z ceny stromu.

Zrušení objednávky ve fázi již, zaplacené zálohy……..je možné jen po předchozí dohodě s dodavatelem a zákazníkem, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

2. DOPRAVA  ROZVOZ HOTOVÉHO VÝROBKU KOČIČÍHO STROMU

Jakmile je KOČIČÍ STROM vyroben, kontaktujeme zákazníka telefonicky či mailem a dohodneme termín instalace, kterou provádíme osobně v místa bydliště zákazníka.

** DODACÍ LHŮTA VÝROBKU**

Na již závazně objednaný výrobek  KOČIČÍ STROM čeká zákazník cca 14 dnů, doba dodání  se může změnit.

V případě problému, který vznikne u dodavatele  chybějící suroviny (strom, materiály) je doba dodání zpravidla delší, o jakýchkoliv změnách je zákazník pečlivě informován ze strany dodavatele.

Výrobek je považován za DODANÝ ve chvíli, kdy jej pracovníci firmy KOČIČÍ STROMY

v místě bydliště osobně  NAINSTALUJÍ dle přání a dohody se zákazníkem.

** ZPŮSOB  DOPRAVY VÝROBKU**

Dopravu již hotového výrobku  KOČIČÍHO STROMU si zajišťuje dodavatel po celém území České Republiky, Slovenska a popřípadě Rakouska, Německa, sám.

** ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA VÝROBEK**

Zákazník má několik možností uhrazení ceny za hotový výrobek KOČIČÍ STROM. Výrobek je možné uhradit v plné výši přímo na místě, po již proběhlé instalaci, a to HOTOVĚ (s odečtem 50% zálohy, který byla zaplacena již v úvodu realizace objednávky) s tím, že mu bude vystaven doklad o zaplacení.

Výrobek je možné uhradit v plné výši ( odečet 50% zálohy) také převodem z účtu na účet, a to po domluvě mezi zákazníkem a dodavatelem.

Další možnost  splátkový kalendář viz. bod 1.

** PŘEVZETÍ VÝROBKU  **

Zákazník je je povinen si nainstalovaný výrobek  KOČIČÍ STROM zkontrolovat, a to bezprostředně při jeho nainstalování v místě určeném.

** OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ **

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou, až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

3. ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY A REKLAMACE UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

** ZÁRUČNÍ  DOBA A ZÁRUČNÍ  LIST **

Záruční doba začíná běžet převzetí zboží zákazníkem.V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu, nelze ji ani jako takovou reklamovat.

** REKLAMACE **

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží, výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobená jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci, popř.opravu výrobku.

** POSTUP REKLAMACE **

Pokud chce zákazník reklamovat výrobek, kontaktuje emailem, nebo telefonicky dodavatele, kde uvede zejména název výrobku a přesný popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE **

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

** PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ **

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.

** PRÁVO DODAVATELE  NA ODSTOUPENÍ **

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti materiálu k výrobě nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

** POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY **

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení, se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@kocicistromy.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele. Při odstoupení je nutno uvést variabilní symbol objednávky.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníka osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.Tyto údaje slouží především pro usnadnění komunikace popř.objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@kocicistromy.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kocicistromy.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových Obchodních podmínek.